2012

Enighet i årets forhandlinger

Årets tariff er avsluttet, som dere vet innledet vi et sonderingsmøte med bedriften klokken 13.00 i dag. De reelle forhandlingene startet 14. mai og vi brøt som kjent etter to dager. Hensikten i dag var derfor først og fremst å sjekke ut muligheten for å fortsette forhandlingene før vi gikk inn i bistandsfasen. Bedriften signaliserte at de ønsket en løsning og de reelle forhandlingene pågikk i seks og en halv time.

Kort fortalt; det gis et generelt lønnstillegg på 4.3 % fra 1.juni 2012. Dette innbefatter lønnstillegget gitt i A-dels forhandlingene mellom Lo/Stat og Spekter.

Les mer

Tariff 2012, tid for samtaler

Tariff 2012, tid for samtaler
FKV og H&K brøt forhandlingene med bedriften natt til 16. Mai. Avstanden var stor og forhandlingssituasjonen var rotet og uoversiktlig. Da er det ofte lurt med en pause.
Ved et slikt brudd går vi inn i neste fase, den såkalte bistandsfasen. Dette innebærer at vi får drahjelp fra personer i Lo/Stat systemet, mens bedriften hanker inn kompetente mennesker fra Spekter. Når disse bistandsforhandlingene vil finne sted vet vi ikke. Hvis det heller ikke blir løsning i den fasen er neste steg mekling.

Les mer

Brudd i forhandlingene

Brudd i forhandlingene
Etter å ha forhandlet i to dager konstaterer vi at det ikke nytter å komme til enighet på dette stadiet i forhandlingene. Kl. 22.30 var det slutt, da hadde vi fallert og fallert på tekstkravene våre og vi satt igjen med svært lite penger. Når den økonomiske rammen heller ikke svarte til forventningene kunne vi ikke trekke dette lenger.

Utfordringen ved dette oppgjøret har vært annerledes enn tidligere. Bedriften hadde ikke et eneste krav å komme med. Det var FKV som hele tiden var i føringen, var den aktive part uten at det gagnet oss på noen måte.

Les mer

Mer tariff 2012

Tariff 2012
”År 2012, den 18. April, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO), representert ved LO Stat vedrørende revisjon av overenskomstene i Spekter-områdene”

Dette er den formelle innledningen på protokollen fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjonen for perioden 2012 – 2014. For oss vanlige dødelige er dette vanligvis omtalt som A – delen i overenskomsten. Den er generell og omfatter alle områdene som sorterer under LO Stat og Spekter.

Les mer

Valg i FKV 2012

Valg i FKV 2012
På FKV’s landsmøte 21.mars ble nytt landsstyre valgt. Les mer for å se hvem som ble valgt.

Les mer

NAVlebeskuende byråkrati

NAVlebeskuende byråkrati
Det hender at tillitsvalgte også har tid til å gå i ”tenkeboksen” mellom slagene. I den senere tid har jeg lurt på hva en manglende IA avtale gjør med bedriften vår; eller om vi i det hele tatt merker noe til den manglende avtalen. I praksis er det kun tilretteleggingspenger vi ikke mottar, og det er godt mulig at det tilskuddet kunne vært godt å ha i krisetider, på den annen side er det neppe det som er utslagsgivende for bedriftens fremtid. I tillegg mister vi muligheten for en kontaktperson i NAV, og er det krise? Uavhengig av dette vil selvsagt bedriften i samarbeid med alle ansatte og tillitsvalgte jobbe for et inkluderende arbeidsliv. Vi trenger ikke noe byråkratiavtale for å få dette til.

Les mer

Tariff 2012

Tariff 2012
Vi nærmer oss; og avisene er etter hvert full av stoff om årets hovedoppgjør. I tråd med tradisjonene maner arbeidsgiversiden til moderasjon, mens de i samme åndedrag passer på å formidle at lederlønningene ikke er spesielt høy i dette VCAC510 landet. Følgelig er det betimelig å kreve en lønnsøkning som grenser til det patetiske, fordi man i annenhver setning passer på å formidle at lønnsutgiftende selvsagt er skyhøye og er en trussel mot bedriftene. Er norske ledere så god som de påstår i kraft av sine tanker om en saftig lønnsjustering?

Les mer

Motivasjons skapende tiltak?

Motivasjons skapende tiltak?
Noen uttrykk går aldri ut på dato, som f.eks ”Hvor var du da Brå brakk staven”? Selv de som var på baby stadiet i 1982 har fått med seg denne klassikeren fra VM stafetten i Oslo. Tilsvarende er det ingen som spør hvor du var da Juha Mieto tapte 15 3101 km i Ol i Lake Placid i 1980 med 1/100 sekund.

Og poenget med denne innledningen er?

Årets butikk 2011 er inne i sin avgjørende fase. Poengene er fordelt og resultatlistene med toppkandidatene er klar. Som i alt mennesker foretar seg ytes det aldri 100% rettferdighet. Noe er lettere å svelge enn annet, men budskapet om at minst en av butikkene våre ble trukket i poeng fordi tredje desimal i oppnådd produktivitet var for lavt mot budsjettert produktivitet, gjør meg skyggeredd.

Les mer