2014

Streik i arbeiderbevegelsen

Streik i arbeiderbevegelsen!! Høres selvsagt ut som en stor vits, det er det definitivt ikke, og det er heller ikke noe å le av.

Den utløsende faktor for streiken var kravet om innsynsrett i lønn og tilgang på korrekte lønnsstatistikker som ikke ble innfridd. Som alle vet er dette en nødvendig del av et lønnsoppgjør mellom seriøse forhandlingsparter, og dermed en utveksling av informasjon mellom partene som burde gått automatisk.

Les mer

Høstoppdatering

På BT  sin nettside kunne vi fredag 14. nov, under overskriften ”Nå skal polet holde åpent flere dager”, lese at AP; Arbeiderpartiet altså, er blitt enige med Høyre og Frp, om flere åpningsdager for polet. Det gjelder selvsagt de meget omtalte aftenene der julaften nå er unntatt. Konsekvensen er at regjerningen nå vil få klart flertall for utvidete åpningsdager.

BT kan formidle at i følge Ruth Grung i S…tortingets helsekomité, ”gjør Arbeiderpartiet dette i forståelse med Vinmonopolet og i dialog med Handel og Kontor”, som riktignok er i mot ordningen.

Les mer

Ønsker du å vite mer om FKV og hvordan FKV er bygd opp?

denne siden står det litt info om Funksjonærklubben, med styresammensetninger, både sentralt og ute i de lokale klubbene!

Les mer

Hanesparking

Det snakkes ofte om at det går den veien ”hønen sparker”. Men hvilken vei sparker egentlig den berømte hønen?

Sikkert ikke så interessant; for det sparkes andre steder også. I et innlegg i NRK 7.nov i år, går Spekter leder Anne-Kari Bratten ut mot fagforeningene i Spekter område og hevder at de ”undergraver seg selv”. Fordi? Selvsagt fordi vi etter hennes utsagn er i mot å endre tariffavtaler …i tråd med politiske vedtak.

Les mer

Funksjonærklubben er som vanlig sterkt representert på HK-kurs!

Denne uken er flere tillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer i FKV, på kurs gjennom Handel og Kontor!

Flott at vi har så mange dyktige, og engasjerte medlemmer i fagforeningen vår, sier Elin Roti med et bredt smil om munnen.

Les mer

8. mai – Tariff 2014

– Bistandsforhanslingene førte ikke frem, vi er i fase tre der LO/Stat og Spekter overtar forhandlingene før mekling, ref Hovedavtalen §7

Vi er i fase tre der LO/Stat og Spekter overtar forhandlingen før mekling, ref. hovedavtalens §7.

Gjennom informasjon gitt på facebook og hjemmesiden vår er dere kjent med at vi startet bistandsforhandlinger i dag. Representanter fra LO/Stat og Spekter møter de respektive forhandlingsutvalgene hvor de bistår de lokale partene.

Forhandlingene i år har vært utfordrende fordi «Aftenproblematikken» dukker opp i form av et krav fra bedriften der «administrasjonen har behov for å innføre disse fridagene som arbeidsdager da administrasjonen mener at lovforslaget om å holde åpne butikker disse dagene mest sannsynlig vil bli vedtatt».

Les mer

Tariff 2014

Da er første del av tarifforhandlingene 2014 over. Det endte med brudd!

Etter å ha forsøkt å forhandle med bedriften store deler av tirsdagen og hele dagen i dag, ble vi oppfordret av dem til å ta brudd i forhandlingene i åtte tiden i kveld. De mente avstanden var for stor, og hadde åpenbart ikke noe å tilby.

I realiteten står og faller alt på bedriftens krav om tilgang på ansattes tariffestede fridager ved en eventuell lovendring som måtte gi rom for åpne polutsalg på «aftener». Som dere vet er ikke dette en realitet i dag og derfor umulig å ta opp i en tarifforhandling.

Les mer

Endelig ny nettside!

Da er endelig den nye nettsiden klar.

Som de fleste vet, har den gamle nettsiden vår vært nede siden senhøsten 2013. Etter litt tid har vi nå fått lansert den nye siden vår! Håper dere er like fornøyd som vi er!

Les mer