2016

Landsmøtet for Handel og Kontor 2016

15. – 19. Oktober 2016 har det vært Landsmøte i Handel og Kontor.

Les mer

Streik – informasjon

Vi er nå i den fasen der det rasles med sabler og frontene spisses. En ganske normal utvikling siden vi nærmer oss mekling der alt skal avgjøres. Samtidig en utvikling som skaper usikkerhet og frustrasjon og som setter samarbeidsrelasjoner på prøve.

En ting er åpenbart; vi i FKV har en annen virkelighetsopplevelse enn bedriftens ledelse om hva dette handler om.

Les mer

Info om streik

Hei alle sammen!

 

Vi får en del tilbakemeldinger og spørsmål i forbindelse med en eventuell streik vi gjerne vil redegjøre for:

Les mer

Tariff 2016; mulighet for streik

Om en liten måned, 13sept – 16sept, er forhandlingsutvalget i FKV/H&K samlet hos Riksmekleren. Dette er siste offisielle instans med mulighet for å komme til enighet med bedriften i årets tariff. Lykkes vi ikke her, vil en streik være et faktum.

Les mer

Tariff 2016 – neste fase mekling!

 

 

 

Forhandlingsutvalget i Lo/Stat konstaterte i går brudd for en rekke bedrifter i område 9, deriblant Vinmonopolet.

Når mekling vil finne sted er ikke avklart.

For oss, og andre bedrifter, er pensjon det store stridsspørsmålet. 

Les mer

Tariff 2016 – Fase 3

 

Fase 3 forhandlingene er berammet med oppstart i morgen 1. juni.

Som nevnt tidligere er dette fasen der Lo/Stat og Spekter skal på banen i en mer direkte rolle. Dette er også siste stopp før mekling. For egen del rykker vi ett hakk ned på rangstigen i forhandlingshierarkiet. Der har vi vært før, og vi skal nok klare å markere oss fra denne posisjonen nok engang.

Les mer

Tariff 2016

Årets lønnsoppgjør er i gang. Om få timer møter FKV og HK bedriften i forhandlingslokalene.

Tariff 2016 er et hovedoppgjør der det forhandles både lønn og tekst i overenskomsten.

Les mer

Infoskriv nr 2 mars/april 2016

Aften-forhandlingene

 

Siden loven om åpning på aftendagene trådte i kraft, har det ligget en politisk forventning om at Vinmonopolet skulle ha åpent disse dagene. Loven har egentlig fungert en stund, uten at dette har skjedd. Grunnen til dette er som mange vet – overenskomsten vår! Denne har definert disse dagene som våre fridager, og Vinmonopolet har derfor ikke hatt personell til å holde åpent.

Denne overenskomsten (tariffavtalen) er grunnpilaren for de rettighetene vi har som arbeidstakere i Vinmonopolet. Den regulerer, sammen med generelle regler for arbeidslivet, alt fra lønn, fridager og andre viktige forhold som vi setter pris på. Du tenker kanskje ikke på den til daglig, men den påvirker din arbeidshverdag i veldig stor grad!

Les mer