Invitasjon til HKs Superdager 4. – 6. oktober 2017

Har du nylig meldt deg inn i HK, eller er du nylig blitt valgt som tillitsvalgt, og ikke deltatt på noen aktiviteter i Handel og Kontor tidligere? Da ønsker vi at nettopp du blir med på HKs Superdager. Meld deg på!

Les mer

Høyere timelønn?

Har du ikke tatt kompetansestigen i Vinmonopolet, men ønsker deg høyere timelønn? Da har du muligheten gjennom å ta fagbrevkurs i Salgsfaget. I Vinmonopolet har FKV forhandlet fram et kompetansetillegg på kr. 11,- pr. time utover den lønnsklasse vedkommende er i. Så hvorfor ikke ta fagbrev i Salgsfaget?

Les mer

Tariff 2017 – vi fortsetter

FKV´s forhandlingsutvalg er på vei til Oslo for å gjenoppta årets lokale forhandlinger. Sammen med oss er Bodil og Christopher fra Handel og Kontor.

Les mer

Lønnsoppgjøret er i gang

Dette er et mellomoppgjør, som betyr at det i utgangspunktet er kun kroner/prosenter det er snakk om. Man går ikke inn på tekst i overenskomsten. Fra Handel og Kontor stiller 2. nestleder Christopher Ray Beckham, sammen med forhandlingsutvalget som er Landsstyret.

Les mer

Valgresultat Landsmøte 2016

Som tidligere skrevet, så har vi hatt landsmøter i FKV og VBFF (avd. 56 i Handel og kontor). 

Les mer

Landsmøte FKV og VBFF

Da er alle tillitsvalgte endelig samlet i forbindelse med landsmøtene i FKV og VBFF. Landsmøtene holdes i Trondheim på Hotel Royal Garden 22. – 23. mars. Når landsmøtene er avholdt skal de tillitsvalgte kurses i følgende temaer; organisasjon, rekruttering og Fairtrade. Det siste kan vel sies å være ganske så aktuelt i disse tider.

Les mer

Nytt styre i klubb Øst

7. Mars avholdte FKVØ sitt årsmøte på kjedekontoret i Akersgata.

Det ble valgt nytt styre som ser slik ut: 

Les mer

Klubb Nord hadde møte med distrikssjefene

En gang i året har FKVN (Nord) et møte med distriktssjefene i distrikt 1 til 4, hvor vi har en god og åpen dialog om det som rører seg i vårt område. Dette er givende samtaler hvor vi kan utveksle erfaringer og avklare en del spørsmål og saker vi er opptatte av. Fredag 10. mars møttes vi igjen i Trondheim! Denne gangen med følgende agenda:

Les mer