15. okt 2017

HK’s Superuke innfridde

Som tidligere annonsert, så ble HK’s Superuke gjennomført den 4. – 6 oktober på Sørmarka konferansehotell. Det viste seg å bli en meget positiv opplevelse.

Deltakerlisten talte 66, inkludert IOS-avdelingen, gjester og innledere, altså ganske så mange som hadde funnet veien til konferansen disse dagene. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dette var meget bra, ja noe av det beste som HK har arrangert. Dyktige foredragsholdere, meget aktuelle temaer, interessant sofaprat, alt påvirket av tanken om å se framover og oppover.

Vi fikk en av deltakerne i tale etter konferansens slutt. Bård Floten, ansatt i Vinmonopolet i 2 år, nå på Oslo City på 30-timers kontrakt.

Har du tidligere vært med på kurs gjennom HK?
Dette er mitt første kurs gjennom HK.

Hvorfor meldte du deg på HK’s Superuke?
Jeg tenkte at dette så interessant ut, og ville vite hva foreningen gjorde.

Har du vært fornøyd med disse dagene, og hva var det mest givende?
Mye av innholdet var svært relevant, og jeg synes det var svært interessant.

Vil du anbefale dette til andre medlemmer, og hvorfor?
Dette var et nytt type kurs de ikke har gjort før, og det anbefales for både nye og gamle medlemmer.

Nevn 2 saker du mener det er viktig at egen fagforening tar ekstra tak i og jobber med i framtiden.
For meg er ufrivillig deltid og alenejobbing de viktigste kampsakene.

Temaer som var oppe disse dagene: Se tidligere utsendt sak med program.