2. jun 2017

Høyere timelønn?

Har du ikke tatt kompetansestigen i Vinmonopolet, men ønsker deg høyere timelønn? Da har du muligheten gjennom å ta fagbrevkurs i Salgsfaget. I Vinmonopolet har FKV forhandlet fram et kompetansetillegg på kr. 11,- pr. time utover den lønnsklasse vedkommende er i. Så hvorfor ikke ta fagbrev i Salgsfaget?


Som voksen kan du ta fagbrev gjennom Praksiskandidatordningen. Det vil si at du formaliserer din kompetanse i faget gjennom en skriftlig teoretisk eksamen samt en praktisk fagprøve. Kravet for å gå opp til fagprøven er 5 års dokumentert relevant praksis. Praksisen dokumenteres gjennom arbeidsattester og godkjennes av Fylkeskommunen.

Gjennom samlinger guides du gjennom faglitteraturen og blir gitt den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å klare den teoretiske eksamen. Du vil også få tips og råd om den praktiske fagprøven. Eksamen tar du som privatist hos din Fylkeskommune. Pris for fagbrevkurs varierer noe, men sjekk ut i din region.

Dersom du er fagorganisert, kan du søke stipend gjennom din fagforening. Handel og Kontor støtter medlemmer med kr. 10.000,- for fagbrevkurs. Gjennom LO’s Utdanningsfond kan du motta stipend på kr. 10.500,- Støtten varierer fra de forskjellige fagforeningene.

For mer informasjon og påmelding:
Link til hjemmeside: Teori til fagprøven
Gå inn på din region og se hvilke kurs som er tilgjengelige, og meld deg på!

PS! Det betales ikke tillegg for flere fagbrev eller både fagbrev og kompetansestige.