9. okt 2017

Invitasjon til kurs i FKV/HK

Vinmonopolets funksjonærforening (FKV) inviterer med dette til kurs for kontaktpersoner, tillitsvalgte og nye medlemmer. Kurset holdes 7. – 8. november på Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Tema for kurset:
-Hvorfor være organisert i HK.
-Lov og avtaleverket. Overenskomsten, arbeidsmiljøloven og styringsrett.
-Oppgavene til kontaktpersoner og tillitsvalgte.
-Rekruttering

Kurset starter den 7. november kl. 10.00 og avslutter den 8. november kl. 16.00.

Handel og Kontor dekker som vanlig kostnader i forbindelse med reise og opphold. Vi søker permisjon for dere. PS! Husk å skrive på søknaden hvem som er butikksjef/leder og i hvilken butikk/avdeling du jobber.

Påmelding
Frist for påmelding til kurset er torsdag 26. oktober 2017.

Påmelding e-post: FKV.Studietillitsvalgt@vinmonopolet.no

Nærmere opplysninger om kurset, bestilling av billetter og reisen til Værnes, Stjørdal blir blir sendt til de som får plass, etter at påmeldingsfristen er ute.

Med hilsen

Turid Sundsetvik og Tor Sølve Matre
Studietillitsvalgt FKV