12. mar 2017

Klubb Nord hadde møte med distrikssjefene

En gang i året har FKVN (Nord) et møte med distriktssjefene i distrikt 1 til 4, hvor vi har en god og åpen dialog om det som rører seg i vårt område. Dette er givende samtaler hvor vi kan utveksle erfaringer og avklare en del spørsmål og saker vi er opptatte av. Fredag 10. mars møttes vi igjen i Trondheim! Denne gangen med følgende agenda:

  1. Kontraktsstørrelser: FKVN er bekymret for stadig mindre kontraktsstørrelser i butikkene. Vi har sett utlysninger på kontrakter ned i 2 timer pr uke. Dette setter ikke Vinmonopolet i et godt lys! I enkelte tilfeller er dette et ønske fra ansatte selv, da de kun har anledning til å arbeide annenhver lørdag. I disse tilfellene har vi forståelse for at kontraktene blir små, men ved en utlysning bør man tilstrebe seg å ha kontrakter på minst 5 timer, mener FKVN. Distriktssjefene ser at dette kan bli utfordrende, men vil i samråd med FKVN se på mulighetene for en dialog i forkant av en slik utlysning. På denne måten kan det hende vi finner løsninger unngår slike kontrakter.
  2. Produktivitetskrav – konflikt med Vinmonopolets eksistens? Dette punktet henger delvis sammen med punkt 1. Ser vi oss så blinde på liter pr time at vi glemmer hvor viktig bunnlinja er? I butikker med solid økonomisk overskudd, skulle det være undøvendig å ha kontrakter på under 5 timer. En annen utfordring er at service og kunnskapsnivå som følger små stillinger, vil bli redusert, noe som kan svekke Vinmonopolets eksistensgrunnlag og legitimitet.
  3. Hvordan følges butikksjefer som underpresterer opp? Det kan bli en del irritasjon blant kollegaer som ser at andre butikksjefer aldri presterer i henhold til krav. Fra utsiden kan det virke som de ikke blir fulgt opp, og har få om noen konsekvenser. Distriktssjefene forsikrer om at dette følges tett, selv om det kanskje ikke vises for andre. Slik skal det også være. Hva en distriktsjef og butikksjef har på treningsplanen har ikke offentligheten noe med.
  4. Filialer og kategori 1-butikker: Er det virkelig slik at disse butikkene skal bære sine egen kostnader? Bør ikke de største butikkene bidra her? Skal vi sikre Vinmonopolets eksistens, må vi være tilgjengelige også ute i distriktene. Tilbudet må ikke være så dårlig at det går utover folkets støtte til ordningen. Er omsetningen så lav at vi får røde tall på bunnlinjen, vil tilbudet bli redusert i dag. Det er et vedtak i styret som legger føringer for at hver butikk skal bære sine egne kostnader. Dette vedtaket ble gjort mens butikkporteføljen var en annen enn i dag. Det er kanskje på tide å se på dette på nytt? Kan vi gamble på folkets støtte med et dårlig tilbud i distriktene? Hvordan skal vi løse utfordringene med alenearbeid?
  5. Butikksjefmøter: Innholdet på disse møtene kan oppleves som proforma og lite relevant for mange, og det brukes en del tid på sosiale aktiviteter når man først samles. FKVN mener at det er på høy tid man prioriterer nye ting på disse møtene. Overenskomsten har vært etterspurt lenge. Vi har også fremmet ønske om at vi kan avslutte Pol-Puls (MTU) og heller ha en ny form for kartlegging av arbeidsmiljøet i butikkene. Dette kan diskuteres på butikksjefmøtene, og man kan engasjere butikkmedarbeiderne når man kommer hjem. «Hvordan har vi det hos oss?» kan være en sunn diskusjon i stedet for å svare på spørsmål i Pol-Puls hvor svaret ofte ikke samsvarer med realitetene.
  6. Verneombud: Vi ser utfordringene som ligger i at alle butikker skal ha sine egne verneombud. Det blir lite engasjement, og få oppgaver. I flere butikker er det heller ingen som ønsker å stille som verneombud. Vi ønsker å se på nye modeller. Skal vi ha et verneombud i hvert distrikt, eller fylke i stedet? Da får man nye øyne inn i butikken når man for eksempel skal gå vernerunde. Man får høyere kompetanse og engasjement, og kostnadene ved en slik ordning skulle heller ikke være så mye høyere enn dagens ordning. Dette vil vi bringe videre med oss inn i AMU og «sentralt kontaktforum»

Vi takker distriktssjefene for et godt møte, og vil jobbe videre med disse spørsmålene i tiden framover. Vi forventer at distriktssjefene tar med seg våre spørsmål videre til Kjededrift.