19. apr 2017

Lønnsoppgjøret er i gang

Dette er et mellomoppgjør, som betyr at det i utgangspunktet er kun kroner/prosenter det er snakk om. Man går ikke inn på tekst i overenskomsten. Fra Handel og Kontor stiller 2. nestleder Christopher Ray Beckham, sammen med forhandlingsutvalget som er Landsstyret.

Vi begynte i dag kl. 11.00 med et felles møte mellom forhandlingsutvalgene til Vinmonopolet og FKV/HK. Deretter gikk vi hvert til vårt hvorpå vi i FKV/HK kom med vårt krav, noe vi selvfølgelig ikke kan synliggjøre her. Tradisjonen tro er dette noe som kan ta noe tid, der krav og tilbud følger hverandre utover dagen. Så er det slik at det kan bli bevegelser i forhandlingene, der begge parter ønsker å finne løsninger, eller partene står på sitt og brudd kan bli et faktum.

Nå endte vi i den situasjonen der begge partene ble enige om å ta en pause fram til bistand, mest sannsynlig en gang ut i mai. Bistand betyr at vi i FKV/HK får hjelp av LOStat og Vinmonopolet får hjelp av Spekter.