21. mar 2017

Nytt styre i klubb Øst

7. Mars avholdte FKVØ sitt årsmøte på kjedekontoret i Akersgata.

Det ble valgt nytt styre som ser slik ut: 

Leder: Wenche Øverli Ringstad
Nestleder: Ken-Rune Nilson
Sekretær: Ronny Spolen Nilsen

Styremedlemmer:
Robert Fagerheim
Marita Masternes
Elin Roti

Varamedlemmer:
Camilla Brønstad
Jorunn Grønning
Jeanette Henriksen
Kathrin Iren Brandal

Distriktsrepresentanter:
Sølve Matre Vara: Halldora Gudmundsdottir
Jarle Wetterhus Vara: Hilde Berger Gundersen
Elin Fleischer Vara: Nora Cecilie Berget
Roger Henriksen
Tom Thomassen