Hvordan er FKV Bygd opp

Funksjonærklubben i Vinmonopolet består av tre klubber. Dette er FKV Vest, FKV Nord og FKV Øst. Det er 36 tillitsvalgte spredt rundt om i landet, 9 i vest, 9 i nord og 18 i øst.  Arbeidsutvalgene fra hvert klubbstyre, dvs. leder, nestleder og sekretær, danner FKV sitt landsstyre. Dette består i dag av;

  • Leder: Helge Storvik
  • Nestleder: Wenche Ø. Ringstad
  • Sekretær: Turid Sundsetvik

Styremedlemmer:

  • Åse Engesæth
  • Jannicke Nevermo
  • Wenche Ringstad
  • Linda Midthjell
  • Kjell-Roar Nilsen
  • Ken Rune Nilsson

I tillegg prøver ungdomskontakt Petter Andreas Hammer å stille, han stiller da med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.