Høst 3 2012

Høsten er jakttid, i FKV jakter vi på mertiden og på å få denne omgjort til høyere kontrakter. Samtidig blir vikarbyrådirektivet iverksatt fra nyttår. Dette gir innleide vikarer samme rettigheter/betingelser som fast ansatte. Hvilke konsekvenser får dette for ansatte i Vinmonopolet? Og hva gjør det med viljen til å være medlem i en personalorganisasjon? Her kommer man lett til duk og dekket bord uten å bidra til fellesskapet. Gratispassasjerer har vi nok av allerede.

Les mer

FRA landsmøtet i Handel og Kontor

Som sikkert de aller fleste vet, er FKV underlagt LO-forbundet Handel og Kontor. 70-464 Dette er en stor og mektig organisasjon med vel 65 000 medlemmer. Hvert fjerde år arrangeres et landsmøte hvor kursen stakes ut for de neste 4 årene. I år var det dags for Landsmøte igjen, og selvsagt skal voguelook tillitsvalgte fra Vinmonopolet være med på dette.

Les mer

Butikkbesøk Finnmark

Det er mange fordeler ved å være tillitsvalgt; en av dem er anledningen til å få stifte bekjentskap med kolleger i uformelle og rolige omgivelser der hensikten kun er ”å synliggjøre” klubben. To fra klubben i nord reiste til Finnmark.

Les mer

Høst 2 2012

Like sikkert som høsten kommer, kommer tiden for den store selvransakelsesundersøkelsen i bedriften; medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, forkortet MTU av åpenbare grunner. Informasjon er lagt ut på Vintranett for noen uker siden. Dokumentene (spørreskjema?) er nå sendt butikksjef og avdelingsledere på kjedekontoret for videre distribusjon til alle ansatte.

Undersøkelsen er anonym, selvsagt. Firmaet som gjør jobben 70-642 er underlagt strenge krav mht til dette. Samme firma er for øvrig strålende imponert over resultatene denne undersøkelsen ender opp i for Vinmonopolet sin del.

Les mer

Høst 2012

De fleste er ferdig med sommerferien mens noen er heldig å ha ferie til gode. Det er rart med det, somrene er ofte stille perioder der ansatte får anledning til å trekke pusten. En uke til å komme seg i feriemodus på, lære å leve etter familiens regler. En uke eller to til å ”utøve” dette regelverket og en siste uke til å starte prosessen med å vende tilbake til hverdagen. Erfaringsmessig blir høsten travel, ingen grunn til å tro at vi skal få noen avvik på dette i år heller.

Les mer

Enighet i årets forhandlinger

Årets tariff er avsluttet, som dere vet innledet vi et sonderingsmøte med bedriften klokken 13.00 i dag. De reelle forhandlingene startet 14. mai og vi brøt som kjent etter to dager. Hensikten i dag var derfor først og fremst å sjekke ut muligheten for å fortsette forhandlingene før vi gikk inn i bistandsfasen. Bedriften signaliserte at de ønsket en løsning og de reelle forhandlingene pågikk i seks og en halv time.

Kort fortalt; det gis et generelt lønnstillegg på 4.3 % fra 1.juni 2012. Dette innbefatter lønnstillegget gitt i A-dels forhandlingene mellom Lo/Stat og Spekter.

Les mer

Tariff 2012, tid for samtaler

Tariff 2012, tid for samtaler
FKV og H&K brøt forhandlingene med bedriften natt til 16. Mai. Avstanden var stor og forhandlingssituasjonen var rotet og uoversiktlig. Da er det ofte lurt med en pause.
Ved et slikt brudd går vi inn i neste fase, den såkalte bistandsfasen. Dette innebærer at vi får drahjelp fra personer i Lo/Stat systemet, mens bedriften hanker inn kompetente mennesker fra Spekter. Når disse bistandsforhandlingene vil finne sted vet vi ikke. Hvis det heller ikke blir løsning i den fasen er neste steg mekling.

Les mer

Brudd i forhandlingene

Brudd i forhandlingene
Etter å ha forhandlet i to dager konstaterer vi at det ikke nytter å komme til enighet på dette stadiet i forhandlingene. Kl. 22.30 var det slutt, da hadde vi fallert og fallert på tekstkravene våre og vi satt igjen med svært lite penger. Når den økonomiske rammen heller ikke svarte til forventningene kunne vi ikke trekke dette lenger.

Utfordringen ved dette oppgjøret har vært annerledes enn tidligere. Bedriften hadde ikke et eneste krav å komme med. Det var FKV som hele tiden var i føringen, var den aktive part uten at det gagnet oss på noen måte.

Les mer