Valg i FKV 2012

Valg i FKV 2012
På FKV’s landsmøte 21.mars ble nytt landsstyre valgt. Les mer for å se hvem som ble valgt.

Les mer

NAVlebeskuende byråkrati

NAVlebeskuende byråkrati
Det hender at tillitsvalgte også har tid til å gå i ”tenkeboksen” mellom slagene. I den senere tid har jeg lurt på hva en manglende IA avtale gjør med bedriften vår; eller om vi i det hele tatt merker noe til den manglende avtalen. I praksis er det kun tilretteleggingspenger vi ikke mottar, og det er godt mulig at det tilskuddet kunne vært godt å ha i krisetider, på den annen side er det neppe det som er utslagsgivende for bedriftens fremtid. I tillegg mister vi muligheten for en kontaktperson i NAV, og er det krise? Uavhengig av dette vil selvsagt bedriften i samarbeid med alle ansatte og tillitsvalgte jobbe for et inkluderende arbeidsliv. Vi trenger ikke noe byråkratiavtale for å få dette til.

Les mer

Tariff 2012

Tariff 2012
Vi nærmer oss; og avisene er etter hvert full av stoff om årets hovedoppgjør. I tråd med tradisjonene maner arbeidsgiversiden til moderasjon, mens de i samme åndedrag passer på å formidle at lederlønningene ikke er spesielt høy i dette VCAC510 landet. Følgelig er det betimelig å kreve en lønnsøkning som grenser til det patetiske, fordi man i annenhver setning passer på å formidle at lønnsutgiftende selvsagt er skyhøye og er en trussel mot bedriftene. Er norske ledere så god som de påstår i kraft av sine tanker om en saftig lønnsjustering?

Les mer

Motivasjons skapende tiltak?

Motivasjons skapende tiltak?
Noen uttrykk går aldri ut på dato, som f.eks ”Hvor var du da Brå brakk staven”? Selv de som var på baby stadiet i 1982 har fått med seg denne klassikeren fra VM stafetten i Oslo. Tilsvarende er det ingen som spør hvor du var da Juha Mieto tapte 15 3101 km i Ol i Lake Placid i 1980 med 1/100 sekund.

Og poenget med denne innledningen er?

Årets butikk 2011 er inne i sin avgjørende fase. Poengene er fordelt og resultatlistene med toppkandidatene er klar. Som i alt mennesker foretar seg ytes det aldri 100% rettferdighet. Noe er lettere å svelge enn annet, men budskapet om at minst en av butikkene våre ble trukket i poeng fordi tredje desimal i oppnådd produktivitet var for lavt mot budsjettert produktivitet, gjør meg skyggeredd.

Les mer

Tariff uttrykk

Tariff uttrykk
Media kommer snart til å starte skrivingen som omhandler spekulasjonene om årets lønnsoppgjør. For mange vil ord og uttrykk som benyttes være noe man ikke nødvendigvis er fortrolig med fordi det ikke er en naturlig del av ordforrådet i hverdagen. Vi forsøker å avhjelpe situasjonen ved og synliggjøre noen av de mest vanlige ord og uttrykk. Dette er hentet fra ”Frifagbevegelses tariff leksikon”.

3601

Les mer

Tariff 2012

Tariff 2012
Månedene går fort, selv om snøen ligger rundt oss mange steder i landet og vi kler oss vinterlig, er det mange signaler om at våren er i anmarsj. Heldigvis sier noen og gleder seg, andre har en litt mer blandet følelse fordi våren 2012 bringer partene 000-219 i arbeidslivet sammen til hovedforhandlinger.

Overenskomstens A- del forhandles mellom Lo/Stat og Spekter 18. April. Handel & Kontor ber om innspill. Ta for dere overenskomsten og send eventuelle forslag til din lokale tillitsvalgt/klubb eller til undertegnede.

Les mer

Årets tariff oppgjør

Årets tariff oppgjør
I august i fjor sendte vi ut en invitasjon til medlemmene våre via FKV siden der vi ba om innspill til årets tariff oppgjør. Vi har pr. idag mottatt ett innspill, men ønsker selvsagt flere.

At det er hovedforhandlinger i år innebærer at det også åpnes for endringer i overenskomsten. Vårt ønske er at dere som medlemmer i FKV tar for dere overenskomsten slik den er i dag, går gjennom denne og melder tilbake til lokal klubb eller undertegnede om forslag til endringer/forbedringer dere ønsker vi skal jobbe med i perioden frem til forhandlingene starter.

Les mer

Politisk streik mot EU’s vikarbyrådirektiv 18. januar

Politisk streik mot EU’s vikarbyrådirektiv 18. januar

Og det er sendt ut budskap fra Forbundsstyret i Handel og Kontor der det opplyses at nevnte forbundsstyre den 11. Januar ”vedtok å oppfordre medlemmene til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet. Streiken vil bli avholdt den 18. Januar. Tidsrommet for markeringen vil kunne variere mellom ulike avdelinger, regioner eller LO’s lokalorganisasjoner. Dette er en viktig sak og vi håper mange slutter opp om aksjonen”.

Les mer