Streik – informasjon

Vi er nå i den fasen der det rasles med sabler og frontene spisses. En ganske normal utvikling siden vi nærmer oss mekling der alt skal avgjøres. Samtidig en utvikling som skaper usikkerhet og frustrasjon og som setter samarbeidsrelasjoner på prøve.

En ting er åpenbart; vi i FKV har en annen virkelighetsopplevelse enn bedriftens ledelse om hva dette handler om.

Les mer

Info om streik

Hei alle sammen!

 

Vi får en del tilbakemeldinger og spørsmål i forbindelse med en eventuell streik vi gjerne vil redegjøre for:

Les mer

Tariff 2016; mulighet for streik

Om en liten måned, 13sept – 16sept, er forhandlingsutvalget i FKV/H&K samlet hos Riksmekleren. Dette er siste offisielle instans med mulighet for å komme til enighet med bedriften i årets tariff. Lykkes vi ikke her, vil en streik være et faktum.

Les mer

Tariff 2016 – neste fase mekling!

 

 

 

Forhandlingsutvalget i Lo/Stat konstaterte i går brudd for en rekke bedrifter i område 9, deriblant Vinmonopolet.

Når mekling vil finne sted er ikke avklart.

For oss, og andre bedrifter, er pensjon det store stridsspørsmålet. 

Les mer

Tariff 2016 – Brudd (?) i fase 3

 

Som dere er kjent med hadde vi oppstart på fase 3 i dag kl. 10.00. Etter noen timer måtte vi erkjenne at vi heller ikke i denne omgangen kom i havn med vårt krav om forhandlingsrett, på en fremtidig pensjonsordning, inn i overenskomsten.

For oss er medvirkning og muligheten til Innflytelse på dette området viktig i dag, og for fremtiden.

Les mer

Tariff 2016 – Fase 3

 

Fase 3 forhandlingene er berammet med oppstart i morgen 1. juni.

Som nevnt tidligere er dette fasen der Lo/Stat og Spekter skal på banen i en mer direkte rolle. Dette er også siste stopp før mekling. For egen del rykker vi ett hakk ned på rangstigen i forhandlingshierarkiet. Der har vi vært før, og vi skal nok klare å markere oss fra denne posisjonen nok engang.

Les mer

Tariff 2016 – brudd i forhandlingene

Siste melding til Vinmonopolets forhandlingsdelegasjon fra HK/FKV: «vi opplever at dere ønsker en konflikt som på lengre sikt vil kunne tørrlegge Norge i en periode».

Les mer

Tariff 2016

Årets lønnsoppgjør er i gang. Om få timer møter FKV og HK bedriften i forhandlingslokalene.

Tariff 2016 er et hovedoppgjør der det forhandles både lønn og tekst i overenskomsten.

Les mer