Tariff 2016 – neste fase mekling!

 

 

 

Forhandlingsutvalget i Lo/Stat konstaterte i går brudd for en rekke bedrifter i område 9, deriblant Vinmonopolet.

Når mekling vil finne sted er ikke avklart.

For oss, og andre bedrifter, er pensjon det store stridsspørsmålet. 

Les mer

Tariff 2016 – Brudd (?) i fase 3

 

Som dere er kjent med hadde vi oppstart på fase 3 i dag kl. 10.00. Etter noen timer måtte vi erkjenne at vi heller ikke i denne omgangen kom i havn med vårt krav om forhandlingsrett, på en fremtidig pensjonsordning, inn i overenskomsten.

For oss er medvirkning og muligheten til Innflytelse på dette området viktig i dag, og for fremtiden.

Les mer

Tariff 2016 – Fase 3

 

Fase 3 forhandlingene er berammet med oppstart i morgen 1. juni.

Som nevnt tidligere er dette fasen der Lo/Stat og Spekter skal på banen i en mer direkte rolle. Dette er også siste stopp før mekling. For egen del rykker vi ett hakk ned på rangstigen i forhandlingshierarkiet. Der har vi vært før, og vi skal nok klare å markere oss fra denne posisjonen nok engang.

Les mer

Tariff 2016 – brudd i forhandlingene

Siste melding til Vinmonopolets forhandlingsdelegasjon fra HK/FKV: «vi opplever at dere ønsker en konflikt som på lengre sikt vil kunne tørrlegge Norge i en periode».

Les mer

Tariff 2016

Årets lønnsoppgjør er i gang. Om få timer møter FKV og HK bedriften i forhandlingslokalene.

Tariff 2016 er et hovedoppgjør der det forhandles både lønn og tekst i overenskomsten.

Les mer

Infoskriv nr 2 mars/april 2016

Aften-forhandlingene

 

Siden loven om åpning på aftendagene trådte i kraft, har det ligget en politisk forventning om at Vinmonopolet skulle ha åpent disse dagene. Loven har egentlig fungert en stund, uten at dette har skjedd. Grunnen til dette er som mange vet – overenskomsten vår! Denne har definert disse dagene som våre fridager, og Vinmonopolet har derfor ikke hatt personell til å holde åpent.

Denne overenskomsten (tariffavtalen) er grunnpilaren for de rettighetene vi har som arbeidstakere i Vinmonopolet. Den regulerer, sammen med generelle regler for arbeidslivet, alt fra lønn, fridager og andre viktige forhold som vi setter pris på. Du tenker kanskje ikke på den til daglig, men den påvirker din arbeidshverdag i veldig stor grad!

Les mer

Aftendagene

Om aftenforhandlinger 14-15 mars.

Forhandlingene var i beste fall utfordrende fordi det hele tiden, etter lovendringen i alkoholloven 2014/15, har ligget en politisk forventning om at Vinmonopolet skulle åpne opp for salg av alkohol på tre gitte aftener. I vår overenskomst er dette definert som fridager i § 1.4.5

Les mer

Særavtale om arbeid på aftendagene

Enighet i aftenforhandlinger

 

Etter to dagers forhandlinger ble vi enige om følgende. Det gis rom for åpne polutsalg på påske-, pinse- og nyttårsaften med bakgrunn i følgende avtale:

Les mer