Infoskriv nr 4 2015 – September

Da er sommeren for lengst lagt bak oss, og de aller fleste er ferdige med ferien sin. Man kan vel si hva man vil om sommeren 2015, men selv om været er så som så, er det godt å ta et avbrekk fra jobben og få en pust i bakken. Godt er det også når hverdagen kommer tilbake igjen, og man kan møte på jobb med ny energi.

Når høsten kommer, blir det høyt tempo også for tillitsvalgte. Denne høsten er ikke noe unntak. Det er derfor på tide med en liten oppdatering på hva vi driver med!

Les mer

Storting og Regjerings siste spiker i polkisten?

Stortingsmeldingen» Gården som ressurs – Marked som mål» ligger i disse dager ute som et høringsnotat med frist for merknader innen 22.september.

I høringsnotatet fra HOD (helse og omsorgsdepartementet) foreslås det å åpne for salg av egenproduserte alkoholholdige drikker med en volumprosent på over 4.7% alkohol. Produktene vil ikke være omfattet av EØS avtalen, og skal kunne selges direkte fra produsent.

En EØS rettslig utredning gjort på vegne av departementet, konkluderer med liten EØS rettslig prosessrisiko ved et slikt salg fordi EØS avtalen ikke kommer til anvendelse for disse produktene. Altså er det anledning til å favorisere norske produkter direkte fra produsent. Likebehandlingsprinsippet gjelder m.a.o. ikke.

Les mer

Enighet i bistandsforhandlingene

Det ble i kveld oppnådd enighet med bedriften om et lønnstillegg på 2,9% fra 1.mai 2015

Les mer

Bistandsforhandlinger

I dag fortsetter forhandlingene i årets lokale lønnsoppgjør. Denne gang med bistand fra Lo/Stat og Spekter. Vi er selvsagt lite bekvem med situasjonen siden vi har dårlig erfaring med slike forhandlingssituasjoner.

Les mer

Brudd i forhandlingene

Partene kom ikke til enighet i mellomoppgjøret som startet i dag. Vi går inn i bistandsfasen og søker hjelp hos Lo/Stat. Når bistandsforhandlingene vil finne sted vet vi ikke ennå. Vi holder dere oppdatert.

Forhandlingsutvalget.

Les mer

Lokalt lønnsoppgjør

Årets lokale lønnsoppgjør er i gang. Vi starter i dag kl. 13.00 og bruker den tiden vi trenger.

De fleste er kjent med at i et lokalt oppgjør forhandler vi bare «kalde kontanter». Tekst forhandles bare i hovedforhandlingene som finner sted hvert annet år. Derfor heller ingen «aftendiskusjon» ved denne korsvei.

Det lokale lønnsoppgjøret defineres gjerne som en lett forhandlingsrunde siden det «bare» er penger vi forhandler om.

Les mer

Infoskriv nr 3 – april 2015

Endelig vår! Og det er på våren den skjer. I FKV ser vi fram mot årets mellomoppgjør, medlemsmøte med butikksjefene i mai, og mye annet! Det er mange ting som skal avklares, og det er ikke alltid der er gjort på et enkelt møte… En diskusjon om aftnene er et godt eksempel på det. Vi har satt ned en gruppe som skal jobbe med nettopp dette spørsmålet. Gruppen skal ikke forhandle med ledelsen, men utveksle ideer, slik at eventuelle forhandlinger kan gå enklere. Det er bare å brette opp ermene, for dette er store spørsmål!

I tillegg til dette er det selvsagt mange enkeltsaker ute i butikkene vi jobber med. Disse sakene kan være de aller vanskeligste, men også de aller mest givende.

Les mer

Nyvalgte styrer i Funksjonærklubben i Vinmonopolet

Slik ser det nye landsstyret ut, og de nye klubbstyrene i Funksjonærklubben i Vinmonopolet ut!

Landsstyret

Leder
Helge Storvik

Nestleder
Linda Lund

Sekretær
Turid Sundsetvik

Styremedlemmer
Åse Engesæth
Wenche Ringstad
Tor Arne Mjøen
Linda Mithjell
Tom Thomassen
Kjell-Roar Nilsen

 

Les mer